A V-a Conferință Internațională de Psihanaliză "Visul în psihanaliză", București, 25-27octombrie 2013

La 14:15
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PSIHANALIZĂ – SOCIETATE PROVIZORIE A ASOCIAȚIEI PSIHANALITICE INTERNAȚIONALE organizează A V-a Conferință Internațională de Psihanaliză
"Visul în psihanaliză", București, 25-27 octombrie 2013

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ, Bdul Libertății nr. 16

Vor conferenția următorii psihanaliști:

Michael BREARLEY (Anglia), David TUCKETT (Anglia), René ROUSSILLON (Franța), Irena TALABAN (Franța), Horst KAECHELE (Germania), Simonetta DIENA (Italia), Ilany KOGAN (Israel) și
Georgiana DOBRESCU, Alfred DUMITRESCU, Daniela LUCA, Gianina MICU, Brîndușa ORĂȘANU, Camelia PETCU, Simona TRIFU, Veronica ȘANDOR (România)

Coordonator știintific al Societății Române de Psihanaliză: Daniela LUCA

Sunt invitati să participe: psihanaliști, psihologi, medici, psihoterapeuți, literați, filosofi, asistenți sociali;
doctoranzi, masteranzi, studenți, psihoterapeuți în formare, precum și toți cei interesați de psihanaliză și de terapia de tip psihanalitic.

Participarea la Conferință este creditată de CPR și de CMR.

Taxa de participare:

Participanti
Până la 1.10.2013: 600 lei
După 1.10.2013: 650 lei

Membri SRP și Specialiști: 500 lei
Candidați ai SRP, studenți, masteranzi, doctoranzi: 550 lei

Taxa include: participarea la toate sesiunile Conferinței, mapa Conferinței, Revista Română de Psihanaliză, diploma cu creditele acordate de cele două Colegii, pauzele de cafea și masa de prânz.

Taxa se achită în contul:
Societatea Română de Psihanaliză
RO92 RNCB 0077050252860001
BCR, sucursala Colentina

Pentru înscriere: trimiteți formularul de înscriere și dovada de plată (ordinul bancar) la e-mail: conferinta@srdp.ro

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta prin:

conferinta.srdp.ro
www.srdp.ro
E-mail: conferinta@srdp.ro
Telefon 0722 855220 (doar sms)
Persoane de contact:
Daniela LUCA și Bogdan CUC
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice