Workshop "Gelotofobia. Complexul lui Pinocchio. Psihoterapia rușinii", Bucureşti, 20-21 aprilie 2013

La 18:03
INSTITUTUL DE PSIHOLOGIE ŞI PSIHOTERAPIE ADLERIANĂ organizează în Bucureşti
20-21 aprilie 2013

W O R K S H O P U L
PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR INDUSE DE RUŞINE
PRIN INTERMEDIUL UMORULUI TERAPEUTIC.
Gelotofobia. Complexul lui Pinocchio. Umorterapia

Invitat : MICHAEL TITZE

Dr. rer. soc., Dipl.-Psych. Licenţiat în psihoterapie,
Psychoanalyst (German Society of Individual Psychology)
Founding Chairman and President of HumorCare Germany-Austria
www.michael-titze.de
http://www.ippa-hhm.ro/workshop_titze.html
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice