Al XIV-lea Seminar ”Andre Green”, Bucuresti, 22-23 septembrie 2012

La 17:30
ASOCIATIA ROMÂNO-FRANCEZĂ DE PSIHOTERAPIE SI PSIHANALIZĂ - "André Green" vă invită cordial la al XIV-lea Seminar din seria "André Green - între psihanaliză, antropologie și literatură", Interior și exterior în teoria și clinica psihanalitică (partea a II-a)

Lector: dr. psih. Daniela Luca, doctor în psihanaliză - Universitatea Paris VII, psihanalist formator, membru direct al Asociaţiei Internaţionale de Psihanaliză - Societatea Română de Psihanaliză, psiholog principal/formator/supervizor acreditat de Colegiul Psihologilor din România

Seminarul se adresează psihologilor, psihoterapeuţilor, psihanaliștilor, masteranzilor, studenţilor la psihologie, rezidenţilor în psihiatrie.

Obiectivul seminarului: transmiterea psihanalizei – teorie, clinică şi tehnică – din perspectiva unei personalităţi de marcă în mişcarea psihanalitică europeană şi internaţională: André Green. Se vor prezenta paradigmele teoretice din psihanaliza actuală, diferențe între psihanaliză și psihoterapie psihanalitică, situația analitică și practica analitică în prezent, perspective teoretico-clinice despre interior – exterior în psihanaliză de la Sigmund Freud la André Green.

André Green a fost psihanalist francez, unul dintre cei mai valoroși psihanaliști din lume, după Sigmund Freud. A studiat medicina (specialist în psihiatrie) la Paris şi a lucrat în câteva spitale renumite, printre care Sainte-Anne. În 1965, după ce şi-a terminat formarea în psihanaliză, a devenit membru al Societăţii de Psihanaliză din Paris, al cărui Preşedinte a fost între 1986 şi 1989. Între anii 1975 şi 1979 a fost vicepreşedinte al Asociaţiei Psihanalitice Internaţionale, iar între 1979 şi 1980 a fost profesor la University College of London. A scris peste 30 de lucrări princeps de psihanaliză. Moștenirea sa culturală și umană ne va rămâne pentru totdeauna.

Durata seminarului: 2 zile, 11 ore Taxa participare: 180 lei/persoană (90 lei pentru studenţi). Taxa se achită până cel mai târziu 21 septembrie 2012, prin virament bancar în contul ARFPP-AG, RO02BRDE410SV82778604100, BRD – Agenția I. C. Brătianu, sau direct la sediul nostru (persoană de contact psih. Ana-Maria Roată).

Locația:sediul ARFPP-AG, Bdul Carol I, nr. 50, sc. 1, et. 4, apt 9, Sector 2, București

Înscrieri și detalii organizare: arfppag@yahoo.fr, 0745 423 467, 0722 615 007, persoane de contact – Ana-Maria Roată, Daniela Luca.

Programul ştiinţific desfăşurat

Sâmbătă, 22 septembrie 2012, 16.30 – 19.30

16.30 – 17.45 – André Green – noi contribuții și paradigme în psihanaliza contemporană

17.45 – 18.00 – pauză cafea

18.00 – 19.30 – Interior – exterior în teoria și clinica psihanalitică actuală: André Green, Jean-Luc Donnet, Fernando Urribari, Cristopher Bollas Duminică,


23 septembrie, 9.30 – 17.30

9.30 – 11.30 – Grup clinic: prezentare de caz Laura Dobrescu, supervizată și coordonată de dr. psih. Daniela Luca

11.30 – 11.45 – pauză cafea

11.45 – 13.30 – Între "interior și exterior": dezbateri teoretice asupra practicii analitice actuale de către Thomas Ogden, Jorge Canestri și Ronald Britton

13.30 – 14.00 – pauza de prânz

14.00 – 16.00 - D. W. Winnicott, Didier Anzieu și René Roussillon despre spațiul analitic drept spațiu tranzițional sau despre o pledoarie a analizei tranziționale în cazurile limită

16.00 – 16.15 – pauză de cafea

16.15 – 17.30 – André Green despre obiect terțiar și terțietate în teoria și clinica psihanalitică actuală

Vă așteptăm!

Daniela Luca
și echipa ARFPP-AG

www.arfppag.ro
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice