Seminar "Psihanaliza şi psihoterapia adopţiei", București, 10-11 martie 2012

La 14:31
Fundaţia Generaţia, Centrul de Formare de Bază şi Continuă în Psihoterapia Psihanalitică a Copilului şi Adolescentului vă invită cordial la Seminarul "Psihanaliza şi psihoterapia adopţiei", București, 10-11 martie 2012


Coordonator: dr. psih. Daniela Luca

Doctor în psihanaliză și psihopatologie fundamentală, Universitatea Paris VII
Psihanalist formator, membru direct al Asociației Psihanalitice Internaționale – Societatea Română de Psihanaliză
Psiholog principal/supervizor acreditat CPR, specializarea psihoterapie-psihanaliză, Cod personal 02277
Membru fondator și formator/supervizor Fundația Generația și ACPPB
Membru fondator AIPsA
Președinte ARFPP-AG

Durata: 10 ore eşalonate în 2 zile consecutive (5 ore pe zi)
Perioada: 10 și 11 martie 2012
Locul desfăşurării seminarului: Fundația Generația, Calea Văcărești 252, et. 2
Persoana de contact: Ileana Trandafir, tel. 0726 680 045
Seminarul este creditat de CPR.
Taxa de participare: 200 lei.

Seminarul este destinat pentru toți cursanții în formare de bază / continuă și absolvenți ai programului formativ Fundația Generația, fiind deschis pentru:

- psihologi, pedagogi, asistenţi sociali: tineri absolvenţi, masteranzi, eventual studenţi în ultimul an de formare;
- medici rezidenţi în psihiatrie şi specialităţi conexe;
- profesori, cadre didactice, părinţi în dificultate, instituţii de îngrijire, asistenți maternali, direcţii de protecţia  copilului.

Motivația și obiectivele alegerii temei:
- explorarea psihanalitică, înţelegerea, cunoaşterea dimensiunilor psihice şi a dinamicii interne individuale, interpsihice şi interrelaţionale în fenomenul și procesul adopției;
- elemente de observare şi evaluare psihodinamică, psihanaliză şi psihoterapie copiilor/adolescenților și famiilor adoptatoare/adoptive      

Seminarul propune:
- prezentarea şi discutarea teoriilor psihanalitice asupra adopției
- prezentarea şi discutarea noilor concepte şi teorii privind parentalitatea, filiația, adopția;
- prezentarea şi descrierea metodelor de explorare și cunoaștere psihanalitică a fenomenului/procesului adoptiv (intrapsihic, interrelațional, filiațional, instituțional)
- prezentarea cadrului psihanalitic de lucru într-o terapie cu copii/adolescenți adoptați; părinți adoptatori; părinți adoptivi (pre-/postadopție)
- prezentarea cadrului de lucru cu instituţiile de adopție, asistenți maternali, cu aparţinătorii şi terţii;
- elemente de cercetare psihanalitică actuală (în Franţa, Marea Britanie şi Elveţia)  asupra procesului adopției

Programul științific desfășurat

Sâmbătă, 10 martie 2012, orele 10.00 – 15.00

10.00 – 10.30 Vocabularul psihanalitic al adopției (concepte, teorii psihanalitice despre adopție)
10.30 – 11.00. Procesul parentalizării: perspectiva psihanalitică asupra construcției parentalității, conjugarea "a fi - a avea" copil, "a fi – a avea" părinti 
11.00 – 12.00. Adopție și filiație; filiația biologică, filiația genetică; filiația afectiv-imaginară; filiația psihică; filiația juridică
12.00 – 12.30 – lunch break/coffee break
12.30 – 13.15 -  Rupturi ale filiației și consecințele lor psihopatologice
13.15 – 13.45 -  Fantasma originilor și fantasma "romanului de familie" în procesul de adopție
13.45 – 15.00 -  Terțul, terțietatea, procesul de triangulare în procesul adopției psihice

Duminică, 11 martie 2012, orele 10.00 – 15.00

10.00 – 10.30 -  Adopția imaginară, adopția fantasmată, adopția afectivă, adopția reală: despre reciprocitatea relației părinte – copil în procesul adopției
10.30 – 11.15 Arborele genetic și arborele psihic în procesul adopției: dimensiuni transmiterilor fantasmatice inconștiente inter- și transgeneraționale, "hibridizarea" psihică
11.15 - 12.00 - Implicații psihanalitice ale filiației adoptive: originarul, secretul, dezvăluirea și marca transmiterii
12.00 – 12.30 – lunch/coffee break
12.30 – 13.15 -  Travaliul de melancolie, travaliul de doliu, travaliul de separare în procesul adopției (pre- și postadopție)
13.15 – 14.15 -  Tehnica psihoterapiei și psihanalizei cazurilor de adopție pentru copii, adolescenți, părinți, familie, instituții de îngrijire
14.15 – 15.00 -  Ilustrări de cazuri, secvențe clinice

Vă rugăm confirmați participarea dvs.

Referințe bibliografice:

Aulagnier P. (1975), L'espace où le Je peut advenir,inLa violence de l'interprétation. Du pictogramme à l'énoncé, PUF, p. 129-213.
Fain M. (1971), Prélude à la vie fantasmatique, Rev. fr. psychanal., XXXV : Les fantasmes, 2-3, 291-364.
Castoriadis C. (1975), L'institution imaginaire de la société, Le Seuil, rééd., 1999.
Denis P. (1999), Soi-même pour un autre, identité relative et identité absolue,Rev. franç. psychanal., vol. 4, 1099-1108.
Destombes C. (1997), Parents adoptifs,Journal de la psychanalyse de l'enfant. Les parents, n° 21, Fayard, 191-212.
Deutsch H. (1945), Les mères adoptives, in La psychologie des femmes, t. II : Maternité, p. 339-372, PUF, 1re éd., 1955.
Eiguer A. (1997), La part maudite de l'héritage, in « Le générationnel », Eiguer et col., Paris, Dunod.
Eiguer A. (2000), Filiation ou lien filial ?, Blessures de la filiation,Revue de thérapie familiale psychanalytique : Le divan familial, n° 5, p. 13-25, Paris, In Press Ed.
Enriquez E. (1993), Le délire en héritage, in Transmission de la vie psychique entre générations, Dunod, p. 59-82.
Green A. (1999), Le psychisme entre anthropologues et psychanalystes : une différence d'interprétation, in L'homme, « Anthropologie psychanalytique », 149, janvier/mars, p. 25-42.
Green A. (1977), Atome de parenté et relations œdipiennes, p. 81-107, in L'identité, séminaire dirigé par Claude Lévi-Strauss, PUF, coll. « Quadrige », 3e éd., 1995.
Green A. (1997), Les chaînes d'Éros actualité du sexuel, Odile Jacob.
Green A. (1992), Œdipe, Freud et nous, in La déliaison, Paris, Les Belles Lettres, 69-146.
Guyotat J. (1995), Filiation et puerpéralité. Logiques du lien, PUF, coll. « Psychopathologie ».
Guyotat J. (1980), Mort/naissance et filiation. Études de psychopathologie sur le lien de filiation, Masson.
Héritier-Augé F. (1989), De l'engendrement à la filiation. Approche anthropologique, Topique, n° 44,Quels droits pour la psyché ?, p. 173-185.
Kaës R. (2000), Filiation et affiliation, in Blessures de la filiation,Revue de thérapie familiale psychanalytique : Le divan familial, n° 5/2000, p. 61-78, Paris, In Press Ed.
Lebovici S. (1992), En l'enfant, l'homme, Paris, Flammarion..
Lévy-Soussan P. (2001), La parentalité adoptive : problèmes spécifiques ou universels ?, J. pédiatr. puériculture, « Dossier adoption », 14, 201-204, Elsevier Éd.
Manzano J., Palacio-Espaza F., Zilkha N. (1999), Les scénarios narcissiques de la parentalité, Paris, PUF. (Scenariile narcisice ale parentalității, EFG, 2002, București)
Ozoux-Teffaine O. (1987), Adoptiontardive. D'une naissance à l'autre, Paris, Stock, 2e éd., 1996.
Pisier E. (2001), Adoption : le désir d'enfant sous expertise, in La vie amoureuse, PUF, coll. « Débats de psychanalyse », p. 43-47.
Rosenberg B. (1986), Le travail de mélancolie ou la fonction élaborative de l'identification, ou le rôle du masochisme dans la résolution de l'accès mélancolique, Rev. fr. psychanal, vol. 50/6, p. 1523-1544.
Soulé M., Noël J. (1985), L' adoption in S. Lebovici, R. Diatkine, et M. Soulé (éd.), Nouveau Traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, PUF, IV, 2679-2699, 2e éd., 1995.
Soulé M., Lévy-Soussan P. (2002), Les fonctions parentales et leurs problèmes actuels dans les différentes filiations, Psychiatrie de l'enfant, 45-1.
Winnicott D. W. (1954 a), Deux enfants adoptés , in L'enfant et le monde extérieur.Le développement des relations, p. 73-88, Payot, 2e éd., 1988.
Winnicott D. W. (1954 b), Les écueils de l' adoption , in L'enfant et le monde extérieur. Le développement des relations, p. 65-72, Payot, 1972, 2e éd., 1988.
Winnicott D. W. (1956), La préoccupation maternelle primaire, in De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, p. 168-174, 1969.
Winnicott D. W. (1957), Integrative et disruptive factors in family life, extraits cités dans Winnicott Introduction à son œuvre, M. Davis, D. Wallbridge, PUF, p. 88-89, 1992.

Daniela Luca
doctor în psihanaliză - Universitatea Paris VII
psihanalist formator - membru direct IPA (SRP)
psiholog principal - formator/supervizor acreditat CPR
membru fondator - formator/supervizor FG si ACPPB
membru fondator AIPsA
presedinte ARFPP-AG
danielaluca_srp@yahoo.fr
www.arfppag.ro
www.cabinetpsy.ro
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice