Curs de formare complementara in „Psihologie clinica, psihodiagnostic si interventii terapeutice de scurta durata", Ploiesti, din 2012

La 15:35
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR SI MEDICILOR DIN ROMÂNIA organizeazã în Ploiesti curs de formare complementarã cu durata de 2 ani în „Psihologie clinicã, psihodiagnostic si interventii terapeutice de scurtã duratã"

Formarea se adreseazã:

Psihologilor absolventi ai unei instituþii de învãtãmânt superior (cu duratã de 4 ani sau de 3 ani - învãtãmânt în sistem Bologna).

Psihologilor clinicieni cu treaptã de specializare practicant în supervizare care doresc sa promoveze în treapta de specializare autonom..

Psihologilor care doresc sã-ºi desfãºoare activitatea sau lucreaza în domeniul clinic (în centrele de sãnãtate mentalã sau secþiile de psihiatrie, neuropsihiatrie infantilã,medicinã internã, chirurgie, oncologie, pediatrie, neurologie, pneumologie, boli infecþioase, planing familial, etc.).

Psihologilor care lucreazã în unitãþi sanitare sau asimilate (în centre de plasament, locuinte protejate, în serviciile de asistenþã socialã).

Cursul de formare în "Psihologie clinicã, psihodiagnostic ºi intervenþii terapeutice de scurtã duratã" este acreditat de CPR (vezi www.copsi.ro=Registrul Furnizorilor de formare profesionalã partea a II a, pozitia 43, Formare complementarã – Psihologie Clinicã ºi Psihoterapie).

Absolvenþii cursului vor obþine o diplomã de tip formare complementarã, echivalentã unei diplome de master, recunoscutã de CPR.

Descrierea cursului:

Cursul de formare comlementarã în "Psihologie clinicã, psihodiagnostic ºi intervenþii terapeutice de scurtã duratã" a fost conceput într-un format de: 20 module a câte 15 ore modulul însumând 300 ore pregãtire teoreticã, 150 ore practicã profesionalã efectuatã în unitãþi de specialitate, 50 ore cunoaºtere personalã.

Total ore pregãtire profesionalã în psihologie clinica si interventii terapeutice de scurtã duratã - 500 de ore.

Taxa pentru curs se va achita la fiecare modul si este in cuantum de: 450 lei ( include pregatirea teoretica, practica profesionala, cunoasterea personala)

Selecþia candidaþilor se va efectua pe bazã de interviu organizat în orasului PLOIESTI.

Candidaþii admiºi vor completa ºi semna un contract de studii formare complementarã.

Dosarele se depun la organizator, pânã la data de 31.03.2012

Dosarele conþin obligatoriu urmãtoarele acte:

Cerere de înscriere

Copie xerox dupa urmatoarele acte: carte de identitate, certificat de cãsãtorie/divort (dacã este cazul).

Copie legalizatã: certificat nastere, diploma de licentã ºi foaia matricolã.

Cazier judiciar

Adeverintã medicalã

Alte acte: copii adeverinte, diplome de participare la workshop, simpozion, conferinþã, alte formãri de bazã sau de pregãtire continuã etc. (dacã este cazul).

CV actualizat

2 fotografii tip legitimatie

2 copii xerox - taxã interviu 50 lei depusã în contul Asociaþia Psihologilor ºi Medicilor din România deschis la Banca Transilvania RO 23 BTRL 04801205 D774 50XX

• Ploiesti Relatii ºi înscrieri: - Psih. Carmen Bontas Tel:0722.368.006

E-mail: masterpsihologie@yahoo.com; psihologieploiesti@yahoo.com;http://clinica-psihologie.blogspot.com/http://groups.yahoo.com/group/psihologieploiesti/
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice