Workshop "Relaţia terapeutică: realitate şi transfer", Bucureşti, 25-26 februarie 2012

La 11:27
Cezara Daşu este psiholog principal autonom cu specializarea psihoterapie – analiză tranzacţională. Deţine certificat de analist tranzacţional, PTSTA-P(Provisional Teaching&Supervising Transactional Analyst), oferit de EATA (Asociaţia Europeană de Analiză Tranzacţională) în 2009 şi susţine programe de formare şi supervizare în această metodă de psihoterapie, recunoscute de ARAT, EATA şi de Colegiul Psihologilor din România.

Acest workshop are următoarele obiective:
- de a stimula capacitatea de reflectare a participanţilor cu privire la faţetele relaţiei terapeutice
- de a prezenta perspectivele privind centralitatea relaţiei terapeutice în procesul terapeutic
- de a facilita explorarea modalităţilor de dezvoltare şi consolidare a alianţei terapeutice
- de a familiariza participanţii cu conceptul de transfer şi cu evoluţia sa în timp
- de a prezenta aportul analizei tranzacţionale la identificarea şi înţelegerea transferului
- de a prezenta tipuri de transfer şi contratransfer
- de a prezenta valenţele pozitive, precum şi riscurile transferului
- de a introduce modalităţi de a lucra cu diferite tipuri de transfer în cadrul relaţiei terapeutice

Mai multe informaţii depre trainer şi analiză tranzacţională pe : www.cezaradasu.ro, www.arat.ro
Pentru înscrieri şi informaţii: tel. 0722.578.012 sau e-mail : at@cezaradasu.ro
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice