Congresul Naţional de Psihotraumatologie "Dincolo de traumă: resurse şi oportunităţi", Bucureşti, 6-9 octombrie 2011

La 12:17

DESPRE EVENIMENT

Prima ediție a Congresului Național de Psihotraumatologie - București 2011 se dorește a fi un forum profesional de o ridicată valoare științifică, prin care specialiștii să poată prezenta și dezbate experiențe profesionale, trecute și prezente, din domeniul psihotraumatologiei și științelor conexe.

Obiectivele CNPT2011 sunt:

dezvoltarea științei psihotraumatologiei în România
promovarea relațiilor profesionale dintre specialiști și organizații ce activează în domeniul psihotraumatologiei
diseminarea de informații recente referitoare la teoria și practica lucrului cu stresul post-traumatic și a altor probleme asociate acestuia
facilitarea abordărilor, activităților și cercetărilor interdisciplinare în domeniul psihotraumatologiei
cunoașterea problemelor cu care se confruntă specialiștii în lucrul cu suferința umană și trauma psihică
consolidarea și dezvoltarea formării profesionale a tuturor specialiștilor sau viitori specialiști ce doresc să activeze în știința psihotraumatologiei sau în științele conexe

Într-o perioadă de evoluție umană în care cotidianul devine din ce în ce mai împovărător iar experiențele negative lasă urme din ce în ce mai greu de atenuat, trauma capătă forme și valențe noi și afectează viața umană în toate aspectele sale. CNPT2011 își dorește să surprindă toate aceste forme, să le încadreze în contextul social prezent și, prin schimbul de experiență dintre specialiștii ce vor fi prezenți, să identifice metodele și instrumentele disponibile în acest moment pentru îmbunătățirea vieții celor afectați.

Prima ediție a congresului se va desfășura sub tema: Dincolo de traumă: resurse și oportunități și dorește a atinge următoarele aspecte legate de trauma psihică și suferința umană.

prevenție și intervenție
educație și cercetare
aspecte legale și sociale
etică și deontologie
comunitate și suport social
înțelegere și spiritualitate


Avem încrederea și speranța că pentru noi toți, cei prezenți la acest eveniment, CNPT 2011, va deschide orizonturi noi și ne va ajuta ca, în activitatea noastră profesională, să oferim servicii profesionale mai bine adaptate nevoilor actuale.PROGRAMUL EVENIMENTULUI

Pentru a răspunde cât mai bine nevoii de interdisciplinaritate în abordarea traumei psihice și a suferinței umane, precum și pentru a sprjini schimbul de informații profesionale între specialiști din diferite științe, acoperindu-se astfel domeniul psihotraumatologiei într-o manieră comprehensivă și exhaustivă, congresul se axează pe trei mari direcții de dezbateri și prezentări: Clinică, Organizațională și Socială. Tocmai din dorința de a aduce interdisciplinaritea în prim-planul structurii științifice a CNPT2011, organizatorii și-au propus să nu separe aceste abordări ci, mai degrabă, alocând timp egal tuturor celor trei direcții, toți participanții să poată surprinde fenomenologia traumei, modul în care se manifestă ea și cum lucrăm împotriva efectelor sale, la nivel profund individual, la nivelul dezadaptării profesionale și la nivelul întregii comunității.

CLINICĂ

Acoperă aspectele clinice și medicale ale traumei
Include prezentări și seminarii susținute de specialiști din domeniile Psihologiei, Psihiatriei, Psihoterapiei, Medicinei și a altor științe din sfera serviciilor de sănătate umană

ORGANIZAŢIONALĂ

Acoperă aspecte legate de trauma umană în viața profesională și de organizații, din perspectiva abordării traumei
Include prezentări și seminarii susținute de specialiști din domeniile Psihologiei Organizaționale, Resurselor Umane, Sănătății Angajaților și a altor științe organizaționale

SOCIALĂ

Acoperă aspecte ale traumei umane la nivelul comunităților și al întregii societăți
Include prezentări și seminarii susținute de specialiști din domeniile Psihologiei Sociale, Sociologiei, Educației, Asistenței Sociale și a altor științe sociale


CREDITE ACORDATE DE COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Pentru participarea la lucrările Congresului Naţional de Psihotraumatologie 2011, Colegiul Psihologilor din România acordă:
5 credite Pentru participarea la plenara CNPT 2011
2 credite Pentru participarea la seminariile CNPT 2011 cu o durată de două ore (excepţie fac seminariile pre-congres)
4 credite Pentru participarea la seminariile CNPT 2011 cu o durată de patru ore (excepţie fac seminariile pre-congres)
10 credite Pentru participarea la lucrările CNPT 2011 prin susţinerea unei prelegeri (în cadrul plenarei) sau prezentarea unui poster (în cadrul secţiunii Postere)
12 credite Pentru participarea la lucrările CNPT 2011 prin susţinerea unui seminar (în cadrul secţiunii Workshop)

Site: http://www.psihotraumatologie.ro/index.php
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice