Workshop de formare continuă "Evaluarea clinică a copilului şi adolescentului în cazuri de custodie", Bucureşti, 5-6 martie, 12-13 martie 2011

La 11:22
Organizator: Societatea de Psihoterapie Experientiala

Cui se adreseaza:

Psihologi, medici, specialişti în sistemul de asistenţă socială şi protecţie a copilului (educatori, psihopedagogi, asistenţi sociali, etc), studenti sau orice persoana interesata de aprofundarea unor cunostinte in domeniul psihologiei.

Obiectiv general: Familiarizarea participanţilor cu specificul evaluarilor psihologice solicitate de catre instantele de judecata in cazuri de divort, incredintare minor, etc
Obiective specifice:
§ Cunoaşterea şi înţelegerea principiilor teoretice şi aplicative ale evaluarii psihologice;
§ Antrenarea unei atitudini profesioniste în realizarea evaluarilor psihologice.
§ Formarea unor deprinderi practice in ceea ce priveste realizarea evaluarilor psihologice.
§ Focalizarea pe eliminarea unor atitudini subiective din partea evaluatorului ce pot influenta calitatea evaluarii psihologice, a raportului si care pot aparea in interpretarea testelor psihologice;
§ Exersarea unor abilităţi de interpretare cu ajutorul unor studii de caz clinice şi capacitatea de a sintetiza ipotezele interpretative într-un raport final de evaluare.

Tematica cursului
1. Aspecte generale (legislative, etice, deontologice) privind evaluarea psihologica;
2. Stabilirea raportului cu familia sau alte instituţii implicate
3. Etapele procesului de evaluare:
-evaluarea copilului;
-evaluarea parintilor/abilitatilor parentale/interviul;
-evaluarea relatiilor parentale
-evaluarea clinica si testarea psihologica;
-dinamica familiala/paternuri de relationare/istoric de abuz/violenta domestica;
-alte documente colaterale;
4.Repere orientative si aspecte importante in ceea ce priveste realizarea rapoartelor psihologice pentru instanta de judecata;
5.Consilierea pre/post divort

Cursanţilor li se vor oferi studii de caz din experienta practica si isi vor putea exersa abiliatile fie prin intermediul unor situatii provocative si vizionare filmului ,,Sinna Mann’’(12 min).
Totodata participanti vor putea sa isi exerseze capacitatea de a sintetiza rezultatele in continutul unui raport.

SELECŢIE: Înscrierea se va face în funcţie de nivelul de motivaţie al solicitanţilor şi numărul locurilor disponibile. Se pot înscrie 15 cursanţi la o grupă de formare.
FINALIZAREA CURSULUI:
Cursanţii vor primi un certificat acreditat ( 10 credite) de către Colegiul Psihologilor din România.
Pentru studenti workshopurile de mai sus se pot face sub forma unor seminarii formative. La finalizare acestia vor primi certificate de participare pentru orele parcurse, cu posibilitatea recunoasterii ulterioare a acestora pentru continuarea formarii in vederea obtinerii dreptului de libera practica.

NUMARUL ORELOR DE FORMARE:
Sunt prevăzute 20 de ore ce implică atât transmiterea unor noţiuni teoretice cât şi exerciţii practice (prezentarea unor studii de caz, jocuri de rol, etc).

COSTUL CURSULUI:
500 Ron pentru 20 ore de formare şi materiale teoretice şi aplicative.
5-6 martie sau 12-13 martie 2011
PERIOADELE DE SUSTINERE A WORKSHOP-ULUI:
FORMATOR:
Gabriela Marc-Psiholog licenţiat al Universităţii Bucureşti, Master în Psihoterapie Analitica, Facultatea de Psihologie, Universitatea Spiru Haret-Bucuresti, formator acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Specializare Postuniversitară în Evaluare (Psihodiagnoză), Consiliere şi Psihoterapie Experienţială centrată pe Adult – Copil – Cuplu – Familie
Consilier psihologic şi psihoterapeut autonom, psiholog clinician specialist, membru în Colegiul Psihologilor din România,

Înscriei:
Telefon:0723.176.160
E-mail: nc_gabriela@yahoo.com


BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

A comprehensive guide to Child Custody. Mental Health and Legal Perspectives, Autor Joann Bunker Rohrbaugh Ph.D, Ed. Springer, 2008
Clinician`s Guide to Child Custody Evaluations, autor Marc Ackerman, Ed. John Wiley & Sons Inc., 2006.)
Divorce-Causes and Consequences, autor Alison Clarke-Stewart and Cornelia Brentano, Yale University Press. 2006
Family Evolution in Custody Litigation-Reducing risks of ethical infractions and malpractice, autor G.Andrew H.Benjamin and Jackie K.Gollan
Still a Family: A Guide to Good Parenting Through Divorce, autor Lisa Rene Reynolds, ed.AMACOM, 2009
Sindromul Alienarii Parintesti, autor Richard A. Gardner
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice