Mihai Hohn, "Teoretic şi aplicativ în psihologia circulaţiei rutiere", Editura Universităţii de Vest, 2011

La 11:42
În ultimele decenii, transportul rutier a cunoscut radicale modificări care au schimbat nu numai conţinutul meseriei de conducător auto ci şi structura sistemului de circulaţie rutieră. Accelerarea fluxului informaţional din domeniu impune modificări, uneori radicale, pe linie tehnologică, pe linia sistemului de dirijare, îndrumare şi control, pe linia dezvoltării infrastructurii şi nu în ultimul rând în domeniul psihologiei aplicate în transportul rutier.

Din păcate, nu puţini sunt psihologii practicieni care se limitează la utilizarea metodologiilor dezvoltate în anii şaizeci – şaptezeci, chiar dacă ele au fost computerizate; aceştia neglijează, cu bună ştiinţă, faptul că totul s-a schimbat, atât cantitativ, cât şi calitativ în domeniul transportului rutier şi implicit al psihologiei aplicate în acest domeniu.

Cartea, Teoretic şi aplicativ în psihologia transportului rutier, este scrisă cu intenţia de a acoperi discrepanţa dintre metodologiile şi tehnicile utilizate, în psihologia transportului rutier, şi nivelul de dezvoltare la care a ajuns sistemul transportului rutier (interrelaţiile dintre elementele componente, analiza psihologică a evenimentelor rutiere, factori de risc, comportament decizional, comportament la volan, elemente de psihofarmacologie etc.).

Capitolele 4 şi 5 sunt dedicate evaluării psihologice şi prezentării unei baterii psihologice noi şi moderne, concepţie proprie autorului (accentul căzând pe: comportamentul decizional, comportamentul la volan şi structura de personalitate, elemente ce stau la baza unei consilieri profesionale.) La final este prezentată o cazuistică bazată pe noua metodologie de evaluare psihologică.

Pentru achiziţionarea cărţii, cei interesaţi, accesaţi: Mihai.Hohn@email.ro
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice