Conferinţa Naţională de Consiliere Educaţională "Efectul Butterfly în educaţie", Cluj-Napoca, 13-15 mai 2011

La 10:41
Organizatori: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj, Inspectoratul Scolar Cluj si Catedra de Psihologie, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Filosofia conferinţei: Teoria Haosului spune că mişcarea aripilor unui fluture într-o parte a lumii poate provoca un taifun în alt punct al planetei. În cazul omului, "efectul fluture" ar înseamna că schimbarea unui mic episod din viaţă ne poate schimba cursul întregii existenţe. Astfel, o intervenţie aparent minoră, devreme în viaţă, aşa cum sunt uneori privite intervenţiile consilierilor şcolari, ar putea preveni efecte catastrofale mai târziu. În acelaşi timp fluturele poate fi privit ca o metaforă a dezvoltării, metamorfozei, trecerii prin etape de viaţă.

Perioada: 13-15 mai 2011 Locaţia: Cluj-Napoca
Taxa de participare: 170 RON (până la 15 martie)
200 RON (după 15 martie)
Taxa acoperă: participarea la lucrările conferinţei, participarea la 2 workshop-uri, volumul conferinţei, diploma de participare, mapa conferinţei, cocktail, coffee-break-uri
Notă: Conferinţa va fi creditată de Colegiul Psihologilor
Contact CJRAE Cluj: conferinta_consiliere_cluj@yahoo.com, tel. 0264-402218
Persoanele interesate sunt invitate să participe cu studii proprii şi originale (individuale sau colective). Selectarea lucrărilor se va face de către un comitet ştiinţific, adhoc constituit, în urma evaluării rezumatelor acestora. Lucrările vor face obiectul unor prezentări orale sau vor fi expuse în cadrul sesiunii de postere. Cele mai valoroase studii vor fi selectate pentru a fi publicate într-un volum al conferinţei (ISSN).
Este posibilă şi participarea doar ca audient.


INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Etapa 1 Completarea formularelor de înscriere şi trimiterea rezumatelor
Data limită: 15 februarie 2011
Instrucţiuni de redactare rezumat:
1. Rezumatele pot fi transmise numai în format electronic, în cadrul formularului de înscriere, pe adresa: conferinta_consiliere_cluj@yahoo.com
2. Rezumatele vor fi redactate în limba română (cu diacritice), cu caractere Times New Roman 12, la 1,5 rânduri, maxim 250 de cuvinte şi vor respecta următoarea structură: obiective/ ipoteze/ plan investigativ/ metodă (participanţi, instrumente, procedura)/ rezultate/ concluzii/ implicaţii/ aplicaţii.
Autorii vor fi înştiinţaţi prin e-mail cu privire la acceptarea/refuzul lucrarilor până la data de 1 martie 2011.

Etapa 2 Trimiterea lucrărilor in extenso şi achitarea taxei de participare
(vom reveni cu informaţii despre data limită şi cerinţe)

Taxa de participare va fi plătită după acceptarea lucrării de către comitetul ştiintific.
Contul în care se va plăti taxa va fi comunicat la o dată ulterioară.

Înscrierea la conferinţă şi acceptarea lucrării de către Comitetul Știinţific implică angajamentul formal al autorului/ autorilor de a prezenta lucrarea în cadrul secţiunii desemnate. Vă rugăm să ne comunicaţi în scris pe adresa de contact menţionată dacă nu vă puteţi prezenta pentru susţinerea lucrării şi motivul absenţei.

Secţiuni:
1. Consiliere psihoeducaţională
(În cadrul acestei secţiuni vor fi prezentate lucrări care privesc, programe de consiliere psihoeducaţională pe diverse probleme şi în diverse angajamente teoretice sau programe de consiliere şi orientare şcolară şi profesională destinate copiilor şi adolescenţilor, cadrelor didactice, părinţilor etc)
2. Intervenţii cognitiv-comportamentale în mediile educaţionale
(În cadrul acestei secţiuni vor fi prezentate lucrări focalizate pe implementarea de programe de tip CBT, REBT, CT în diferite medii educaţionale- grădiniţe, şcoli, mediu universitar, organizaţii profesionale etc.)
3. Cercetare fundamentală aplicată în domeniile:
a. Psihologie
b. Pedagogie
c. Sociologie
(În cadrul acestei secţiuni sunt invitaţi să-şi prezinte rezultatele studiilor empirice toate persoanele care au preocupări ştiinţific-profesionale în domeniul consilierii psiho-educaţionale, socio-educaţionale)
4. Educaţie specială şi integrată
(În cadrul acestei secţiuni vor fi prezentate lucrări privind intervenţiile terapeutice/ recuperatorii, cele corectiv-compensatorii adresate copiilor cu cerinţe educative speciale, dar şi programe adresate copiilor supradotaţi)
5. Inovaţii în predarea psihologiei
(În cadrul acestei secţiuni vor fi susţinute comunicări care prezintă strategii/metode noi, inedite de predare a disciplinei psihologie)
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice