Curs de formare profesionala continua "Actualităţi terapeutice în tratamentul depresiei", Iaşi, 26-27 februarie 2011

La 13:23
Avizat de Asociatia Romana de Hipnoza Clinica, Relaxare si Terapie Ericksoniana (inscrisa in Registrul formatorilor-II-IS-3 la data de 19.06.2006)/nr. 14 din 03 dec.2010.

Cursul este recunoscut de Colegiul Psihologilor din Romania si inscris in RF-II la poz.10 din 11.12.2010

Credite 10 (15 ore)

Public tinta
Cursul se adreseaza psihologilor clinicieni, psihoterapeutilor in supervizare, psihoterapeutilor autonomi

Loc de desfasurare:
Cursul se organizeaza in Iasi in weekend-ul 26-27 februarie, 2011.

Costuri
Costul participarii si al certificarii este de 75 euro/cursant (sau echivalentul in lei la data platii-310 Ron).
Suma reprezinta c/v cursului, suportul de curs, CD cu fise de evaluare, metode si tehnici de interventie, bibliografie.

Alte detalii organizatorice
Numarul de cont este in formularul de inscriere.
Formularul de inscriere cuprinde datele necesare pentru certificare si pentru completarea facturilor fiscale.

Formator: Psih.dr. Costache Mariana

Informatii suplimentare si date de contact:
Tel./fax: 0234/521596;
0740188216
Email: psycostache@yahoo.com
Web: www.psihologie-marianacostache.ro

Coordonator al grupului din Iasi
D-na psiholog Amalia Constantin
Tel.0740840113
e-mail: amaliamaria6@yahoo.com
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice