Curs de formare profesionala continuă "Furnizarea serviciilor psihologice în domeniul securităţii private", Bucureşti, 26-27 martie 2011

La 13:00
Organizator: Asociaţia de Psihologie Aplicata in Domeniul Securitatii Nationale din Romania

Curs de formare profesionala continuă acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania

Obiective:
· fundamentarea stiintifica a demersului de furnizare a serviciilor psihologice in domeniul securitatii private
· formarea deprinderilor metodologice necesare implementării standardelor de calitate în serviciile psihologice furnizate

Publicul țintă:
§ psihologi cu drept de libera practica interesati de domeniu
Durata cursului: 15 ore
Credite CPR: 10
Psiholog formator: dr. psiholog Ion Duvac
Co-organizator: Cabinetul Individual de Psihologie ”Duvac Ion”
Programa analitică a cursului:
· Securitatea privata - delimitari conceptuale
· Argumentarea legala a necesitatii serviciilor psihologice din domeniul securitatii private
· Descrierea principalelor tipuri de servicii psihologice necesare in domeniul securitatii private
· Marketingul serviciilor psihologice în domeniul securitatii private
· Managementul cabinetului individual de psihologie (similare) furnizor de servicii psihologice in domeniul securitatii private
· Elaborarea metodologiei de evaluare psihologică: etape, principii, structura
· Macheta unei metodologii de evaluare psihologica
· Proceduri: evaluare, reevaluare psihologica, contestarea rezultatelor etc.
· Studiu de caz – evaluarea psihologica pentru un post de agent de paza:
¡ analiza fisei de post pentru un agent de paza
¡ constituirea unei baterii de evaluare psihologica
¡ motivarea alegerii probelor utilizate
¡ consimtamantul informat
¡ ghidul anamnestic
¡ aplicarea probelor
¡ interviul psihologic
¡ analiza si interpretarea rezultatelor
¡ fundamentarea deciziei psihologice
¡ elaborarea avizului psihologic
· Formularistica; circuitul documentelor
· Fiscalizarea activitatii din cabinet: facturi, chitante, declaratii fiscale, registru – jurnal de incasari si plati, cheltuieli deductibile
· Arhivarea documentelor
Precizari suplimentare:
a. Cursul se desfasoara in zilele de 26 – 27 martie 2011 la Phoenicia Grand Hotel din Municipiul BUCURESTI
b. Taxa de participare 500 RON (TVA inclus); in cazuri deosebite plata poate fi facuta pana in data de 01.05.2011
c. Aplicarea pentru acest curs si obtinerea detaliilor de plata si organizare se fac prin e-mail
d. Constituirea grupei se realizeaza in ordinea inscrierilor

Date de contact: Dr. psiholog Ion Duvac
Mobil: 0741 565 143
E-mail: ionduvac@gmail.com
Web: www.ionduvac.ro
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice