Înscrieri pentru studii postuniversitare la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

La 17:52
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

Universitate de stat acreditata
Universitate evaluata cu grad ridicat de încredere

ADMITERE 2011 - STUDII POSTUNIVERSITARE

1. MASTER intitulat
"Managementul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca",
cu durata de doua semestre;

2. MASTER intitulat
"Managementul medicinei muncii",
cu durata de doua semestre;

3. MASTER intitulat
"Management sanitar",
cu durata de doua semestre;

4. MASTER intitulat
"Management educational",
cu durata de patru semestre;

5. MASTER intitulat
"Psihologie aplicata în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale"
cu durata de 4 semestre;

6. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE intitulate
"Ergonomie industriala" / "Ergonomie medicala",
cu durata de un semestru;

7. CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECTIONARE intitulat
"Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala",
cu durata de 8 saptamâni / 240 ore, conform legii 319 / 2006.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
01 - 15. 02. 2011, Luni -Vineri între orele 15,30 - 18,00
LOCUL ÎNSCRIERII (actele si taxa se pot trimite si prin posta la adresa de mai jos):

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Directia General Administrativa
(Intrarea C)
D-nul Alexandru-Radu ARI
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
E-mail: radu.ari@ulbsibiu.ro
Telefon/fax: 0269/21.84.74

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

Absolventii, medici, ai programelor 2 sau 3, vor beneficia la calculul punctajului profesional de 150 credite EMC / CMR, iar absolventii asistenti vor beneficia de 40 credite EMC / OAMGMAMR.

Taxa de studii: 1.100 Ron/semestru pentru programele 1, 2, 3, 5 si 6, 750 Ron/semestru pentru programul 4 si 1.800 Ron pentru programul 7. Taxa pentru programele 1, 2 si 3 poate fi achitata în 3 (trei) rate, pentru programul 4 si 5 în 6 (sase) rate, iar pentru programele 6 si 7 în 2 (doua) rate.

La cererea cursantilor activitatile didactice se pot organiza în program intensiv. Informatii suplimentare: http://concept.ulbsibiu.ro/ sau tel. 0745/110855
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice