Curs "Evaluarea psihologică a personalului", Satu Mare, 25-27 martie, Bucureşti, 13-15 mai 2011

La 17:22
CURSUL ESTE RECUNOSCUT DE COLEGIUL PSIHOLOGILOR 10 CREDITE, (20 de ore)

Andrea SECU telefon: 074 9276064
e-mail: andre_satumare@yahoo.com
SATU MARE
25 – 27 martie 2011

Mona BUNESCU telefon: 0752.001760 0722.821706
e-mail: monabunescu@yahoo.com
BUCURESTI
13 –15 mai 2011

Alaturi de analiza si proiectarea posturilor, evaluarea psihologica individuala este una dintre procedurile care trebuie cunoscuta, aprofundata si aplicata cu profesionalism de psihologii care activeaza in domeniul psihologiei muncii si industrial-organizationala si in domenii conexe (psihologia transporturilor, psihologia apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, etc.).

Multi psihologi practicieni simt nevoia sa obtina informatii suplimentare, sa verifice sau sa clarifice aspecte esentiale legate de: a) cadrul legal de realizare a activitatilor de evaluare psihologica; b) cadrul conceptual si metodologic al evaluarii psihologice; c) modul corect de identificare, cuantificare si evaluare a criteriilor psihologice folosite in evaluare; d) modul de analiza, redactare si prezentare a profilurilor de personalitate si de formulare a avizelor psihologice; e) criteriile necesare de validare a probelor psihologice si a rezultatelor evaluarii psihologice; f) modul de redactarea a esantionului reprezentativ pentru populatia pentru care facem evaluarea…

Cursul „EVALUAREA PSIHOLOGICA A PERSONALULUI” ofera oportunitatea clarificarii acestor aspecte.

ADRESABILITATE

Cursul se adreseaza psihologilor care doresc sa activeze sau activeaza in domeniul psihologiei muncii si organizationale. Fiind un curs de initiere in evaluarea psihologica individuala cursul este deschis si studentilor sau psihologilor care activeaza in alte domenii ale psihologiei (psihologia transporturilor, psihologia apararii si securitatii, psihologie educationala si a consilierii vocationale etc.).

CONTINUTUL CURSULUI

Cursul este organizat in cinci sectiuni.

Sectiunea I. Cadrul legal de realizare a activitatilor de evaluare psihologica

Forme de organizare a practicii activitatii psihologice
Reglementari legate de evaluarea psihologica
Obligatii si responsabilitati ale psihologului evaluator
Sectiunea II. Cadrul conceptual si metodologic al evaluarii psihologice

Domenii de evaluare psihologica in firme /institutii
Metode de evaluare utilizate in selectia personalului; calitati si limite ale principalelor metode
Etape premergatoare evaluarii psihologice: proceduri de recrutarea si selectie a personalului.
Sectiunea III. Identificarea, analiza, cuantificarea si evaluarea criteriilor psihologice relevante

Identificarea criteriilor de evaluare psihologica relevante pentru un anumit post
Analiza si cuantificarea criteriilor de evaluare; Construirea bateriei de evaluare psihologica
Organizarea si realizarea examenului de evaluare psihologica
Sectiunea IV. Analiza datelor si redactarea profilurilor de personalitate; prezentarea datelor

Analiza datelor; redactarea profilurilor individuale
Prezentarea rezultatelor; Raportul de evaluare psihologica
Avize, rapoarte, aspecte deontologice si obligatii legale legate de prezentarea datelor evaluarii
Evaluarea psihologica periodica; particularitati si constrangeri
Sectiunea V. Criterii de validare a probelor psihologice si a rezultatelor evaluarii psihologice

Constructia si validarea probelor standardizate de evaluare a personalitatii
Realizarea sau corectarea etaloanelor specifice
Probe standardizate utilizate in evaluarea psihologica (oferta de probe psihologice in Romania)
Oportunitati de colaborare ….

FORMATOR

Stagiul de formare este sustinut de prof. dr. Ticu CONSTANTIN
Mai multe informatii la adresele web: http://personal.evaluare-psihologica.ro/

http://personal.evaluare-psihologica.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6

PERIOADA SI CONDITII DE FORMARE

Cursul se va organiza in weekend-ul 25 – 27 martie, in cinci sectiuni de cate 4 ore fiecare:

vineri 16,00 - 20,00;
sambata 9,00 – 13,00 si 16,00 – 20,00
duminica 9,00 – 13,00 si 16,00 – 20,00

COSTURI

Costul participarii si certificarii este de 100 euro /cursant (sau echivalentul in lei la data platii) cu posibilitatea achitarii in 2 rate: prima rata la inscriere, pentru confirmarea /rezervarea locului (echivalentul a 50 euro) si a doua rata (echivalentul a 50 euro) cel tarziu cu o zi înainte de începerea cursului. Plăţile se vor face prin virament, în contul RO29BUCU1031210146069RON (Alpha Bank, Filiala Iaşi, titular de cont: Ticu Constantin P.F.A.).

Cursantii vor partaja costul chiriei spatiului de formare (cca. 200 Euro / număr de participanţi). Grupa va fi formata din min. 25 si maxim 35 persoane).

Daca nu se vor intruni numarul minim de participanti, cursul se poate reprograma la o data ulterioara stabilita de comun acord cu cei inscrisi.

Inscrieri până pe data 10 martie = 90 Euro (reducere 10%)

Inscrieri între 10 şi 27 martie = 100 Euro
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice