Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată „Psihologie Aplicata: Evolutie Intensiva si Extensiva”, Suceviţa, 23-25 septembrie 2011

La 17:06
În perioada 23-25 septembrie 2011 se vor desfăşura la hotelul Sofia din localitatea Sucevita, judeţul Suceava, lucrările Conferinţei Internaţionale de Psihologie Aplicată intitulată „Psihologie Aplicata: Evolutie Intensiva si Extensiva”.

Conferinţa va fi organizată de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Comitetul de organizare (provizoriu) al Conferinţei este format din :

Conf. Univ. dr. Aurel Stan – coordonator
Conf. Univ. dr. Ştefan Boncu
Conf. Univ. dr. Ovidiu Gavrilovici
Conf. Univ. dr. Alois Gherguţ
Asist. Univ. dr. Andrei Holman
Conf. Univ. dr. Constantin Petrovici
Conf. Univ. dr. Iolanda Tobolcea
Lect. Univ. dr. Bogdan Neculau
Psiholog Mioara Achelaritei
Psiholog Ingrid Iarcuczewicz

Studenti:

Carmen Poalelungi
Smaranda Bogdan

Comitetul ştiinţific (provizoriu) este format din:

Professor Antonia Bifulco PhD
Professor Adele Jones PhD
Reader (conf) Abigail Locke PhD
Prof. Univ. dr. Nicoleta Turliuc
Prof. Univ. dr. Teodor Cozma
Prof. Univ. dr. Luminiţa Iacob
Conf. Univ. dr. Ştefan Boncu
Conf. Univ. dr. Salavastru Dorina
Prof. Univ. dr. Ricardo Garcia Mira
Prof. Univ. dr. Jean-Marie Seca
Prof. Univ. dr. Iolanda Mitrofan
Prof. Univ. dr. Nicolae Mitrofan

Taxa de participare este constituita din echivalentul în RON a 200 Euro ce urmează a fi achitată de către participanţi în termen de 5 zile de la acceptarea lucrarii. Această sumă include cazare , meniurile zilnice, participarea la cocktail şi documentele Conferinţei.

Achitarea echivalentului în lei a 200 de euro se poate face până la 1 septembrie 2011 intr-un contul RO91BRDE240SV55872082400 ( deschis la BRD)

Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 1 august 2011.

Adresa de e-mail a conferinţei este: conf2011@uaic.ro

Website-ul conferinţei este http://www.psih.uaic.ro/~eie2011/

Înscrierile se pot face prin intermediul website-ului Conferinţei.

Aurel Stan,
Preşedintele Comitetului de Organizare
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice