Înscrieri pentru cursul postuniversitar de perfecţionare "Managementul emoţiilor şi comportamentului la copii", Cluj-Napoca, 1 octombrie - 15 noiembrie 2010

La 15:53
CATEDRA DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPIE ANUNTĂ ORGANIZAREA CURSULUI POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE Managementul emoţiilor şi comportamentului la copii

Cursul se adresează absolvenţilor licenţiaţi în specializările psihologie, psihopedagogie medicină generală şi psihiatrie, asistenţă socială, cadrelor didactice, absolvente de studii superioare din învăţământ (preşcolar şi preuniversitar).

Durata studiilor: 1 semestru.

Interval calendaristic: 16.11.2010-15.02.2011.


Forma de învăţământ: zi, modular. Cursurile vor avea loc în zilele de sâmbătă sau duminică, (la o data ce se va stabili dupa înscriere), la sediul facultăţii din Cluj-Napoca.

Forma de evaluare: scris şi portofoliu.

Numărul de locuri solicitat: 70.

Numărul de credite: 30 de Credite Europene Transferabile (ECTS) şi 20 de credite de formare continuă eliberate de Colegiul Psihologilor din Romania (pentru cursanţii care au drept de liberă practică în psihologie).

Taxa de curs: 300 RON

Perioada de înscriere: 1.10.2010-15.11.2010.

La înscriere candidatul va achita rata 1 (150 RON) la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educatiei, pe strada Sindicatelor nr. 7, între orele 9-12 de LUNI până VINERI şi apoi va veni cu chitanta la Secretariat IDD pe strada Republicii nr. 37, între orele 9-12 de LUNI până VINERI pentru depunerea dosarului de înscriere. Cursanţii care nu se pot deplasa la Cluj-Napoca pentru înscriere, sunt rugaţi să trimită prin poştă dosarul de înscriere, pe adresa: Dr. Anca Dobrean, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Str. Republcii 37, 400015. Taxa integrala se va putea achita in ziua intalnirii cursantilor. Achitarea integrala a taxei este o conditie pentru absolvirea cursului.

Acte necesare pentru înscriere:

· Copie legalizată după diploma de licenţă;

· Copie legalizată după foaia matricolă;

· Copie legalizată după certificatul de naştere în 2 exemplare;

· Copie legalizată după certificatul de căsătorie (daca numele de naştere este schimbat) în 2 exemplare;

· Adeverinţă de la locul de muncă;

· 2 poze 3/4 color ;

· Dosar plic;

· Suma de 150 RON în numerar, pentru prima rată a cursului.

Disciplinele studiate: Principii de intervenţie cognitiv comportamentală, Managementul emoţiilor şi comportamentelor la copii, Practică.

Acest curs postuniversitar este organizat în conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 76, aliniatele 1-3.

Alte informaţii pot fi găsite la adresa:

http://www.clinicalpsychology.ro/didactic/nivel-postuniversitar/curs-6/
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice