Curs de formare profesională continuă „Consiliere psihologică experienţială centrată pe adult, copil, cuplu şi familie”, modulul „Psihologia clinica a copilului si adolescentului”, Constanţa

La 16:42
Institutul SPER organizează

Curs de formare profesională continuă „Consiliere psihologică experienţială centrată pe adult, copil, cuplu şi familie”, modulul „Psihologia clinica a copilului si adolescentului”

Trainer: Psih. Ligiana Petre, psihoterapeut, formator – supervizor;

Cui se adresează: licenţiaţilor în psihologie (cu sau fără drept de liberă practică în psihoterapie şi/sau consiliere psihologică), precum şi medicilor, asistenţilor sociali, psihopedagogilor, altor persoane interesaţi de domeniu.

Modulele se pot organiza şi pentru grupuri de studenţi, sub forma unor seminarii formative. Studenţii primesc certificate de participare pentru orele parcurse, cu posibilitatea recunoasterii ulterioare a acestor ore pentru continuarea formarii în vederea obţinerii dreptului de liberă practică (după licenţiere). (Vezi www.sper.ro, Programul formativ „Psihoterapie Experienţială şi a Unificării (P.E.U.) centrată pe adult – copil – cuplu – familie” sau „Consiliere Psihologică – Evaluarea şi Consilierea Experienţială a Adultului, Copilului, Cuplului şi Familiei”, cu stadiile S1, S2 si S3).

Mod de desfăşurare:
· se desfăşoară intensiv (total 12 h, sâmbăta şi duminica, 6 ore/zi)

Loc de desfăşurare: Constanţa

Acreditare: acreditat de Colegiul Psihologilor din România, Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, cf. anexei nr. 1 din 18.09.2006 la avizul profesional nr. RF-II-B-2 din 19.06.2006.

Se acordă 10 credite de formare continuă.

Cei interesaţi, dar care nu pot participa deocamdată, ne pot solicita înscrierea în lista de aşteptare, urmând a fi contactaţi pentru următoarea grupă/ următorul modul.

Acte necesare pentru înscriere:
- diploma de licenţă în psihologie şi foaia matricolă / adeverinţă (după caz) – copii,
- copie după buletin / carte de identitate,
- copie după certificatul de naştere,
- copie după certificatul de căsătorie (după caz),
- un CV.

Copiile nu trebuie legalizate, se aduce şi originalul, pentru autentificare.


Înscrierile au loc după confirmarea telefonica Mioara Paraschiv (Neacşu), tel. 0721853604 sau Paraschiv Bădiţă 0720109255 sau prin email la adresa mio78psi@yahoo.com, bbe13bbe@yahoo.com
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice