Curs postuniversitar "Optimizarea performanţei profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv-comportamental", Cluj-Napoca, 2010-2011

La 13:06
Durata studiilor: 1 semestru – an universitar 2010/2011
Forma de învăţământ: modular zi, fără a participa la cursuri (cursanţii studiază individual suportul de curs şi bibliografia recomandată, având 1 întâlnire cu profesorii, conform planificării (17.Apr.), pentru consultaţii, activităţi practice etc.

Credite: 30 Credite Europene Transferabile (ECTS); 20 Credite formare continuă de la Colegiu Psihologilor din Romania

Taxa de şcolarizare: 500 RON, plătibili în 2 rate (prima rată la înscriere, iar a doua până la sfârşitul cursului).

Forma de evaluare: proiect.

Cursul se adresează absolvenţilor în specializările: psihologie, ştiinţe economice, business, sociologie, medicină, precum şi tuturor persoanelor interesate de acest domeniu, absolvenţi de studii universitare de lungă durată. O categorie aparte de public ţintă îl reprezintă managerii şi persoanele interesate de coachingul/ intervenţiile menite să dezvolte performanţa proprie si pe cea a colaboratorilor din organizaţii.
Acest curs postuniversitar este organizat în conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 76, aliniatele 1-3. Absolvenţii cursului primesc “Certificat de absolvire curs postuniversitar” eliberat de Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
Fiecare cursant va primi un suport de curs prin email.
La finalul cursului, absolvenţii vor cunoaşte aspectele psihologice implicate in dezvoltarea personala şi profesională şi vor deţine deprinderi pentru a utiliza proceduri cognitiv-comportamentale de dezvoltare personală şi coaching pentru creşterea eficienţei profesionale.
Cursul cumuleaza informaţii din 3 discipline incluse si in foaia matricola:
ü Fundamentele abordarii coachingului cognitiv-comportamental;
ü Proceduri de intervenţie şi coaching la nivel cognitiv, comportamental si biologic pentru dezvoltarea personala şi profesională;
ü Antrenamentul eficientei raţionale ca şi program de coaching în organizaţii.

Cadrele universitare care vor susţine cursurile:
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Daniel David
Cadre didactice invitate: C.S. Drd. Gaviţa Oana, Drd. Alin David, As.C. Drd. Madalina Sucală


Înscrierile au loc în perioada 01.09.2010 - 01.10.2010. La înscriere candidatul va achita taxa la casieria Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, pe strada Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, între orele 9-12 de LUNI pana VINERI si apoi va veni cu chitanta la Secretariat IDD pe strada Republicii nr. 37, între orele 9-12 de LUNI pana VINERI pentru depunerea dosarului de inscriere.
Obţinerea detaliilor privind noile perioade de înscriere şi exprimarea interesului pentru curs la: coaching@psychology.ro, Psih. Oana Gaviţa.
Important: Cursanţii care nu se pot deplasa la Cluj-Napoca pentru înscriere, au posibilitatea să trimită prin poştă dosarul de înscriere, pe adresa: Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Str. Republicii 37, 400015, cu menţiunea pentru Curs postuniversitar: Optimizarea performantei profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv-comportamental. Achitarea integrală a taxei este o condiţie pentru absolvirea cursului.
Acte necesare pentru înscriere:
- copie legalizată după diploma de licenţă
- copie legalizată după foaia matricolă
- copie legalizată după certificatul de naştere în 2 exemplare
- copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă numele de naştere este schimbat) în 2 exemplare
- adeverinţă de la locul de muncă
- 2 poze 3/4 color
- dosar plic
- taxa ( cel putin suma de 250 RON în numerar, pentru prima rată a cursului)
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice