Conferinţa naţională cu participare internaţională „Devianţa şi delincvenţa juvenilă-aspecte psiho-individuale, medico-sociale şi juridice în contextul actual”, Constanâţa, 29-30 octombrie 2010

La 16:01
Avem onoarea de a vă informa că Universitatea „Andrei Şaguna” organizează, în perioada 29-30 octombrie 2010, Conferinţa naţională cu participare internaţională, având tema „Devianţa şi delincvenţa juvenilă-aspecte psiho-individuale, medico-sociale şi juridice în contextul actual”.

Această a doua ediţie a Conferinţei îşi propune:
- Să sintetizeze principalele tendinţe ale fenomenului de devianţă şi delincvenţă juvenilă în ţara noastră;
- Să identifice factorii şi sursele de risc în populaţie;
- Să evidenţieze progresele înregistrate şi căile cele mai facile de combatere a fenomenului;
- Să ofere cadrul adecvat de întâlnire şi colaborare pentru specialiştii din domeniile specifice: psihologic, juridic, pedagogic, asistenţial, medical etc.

Considerăm că abordarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de delincvenţă juvenilă reprezintă o verigă importantă a procesului de schimbare socială necesar României actuale, contribuind la formarea unor generaţii care, la rândul lor, vor fi capabile să asigure populaţiei o mentalitate sănătoasă şi un nivel de viaţă corespunzător.

Diversificarea şi multiplicarea formelor de manifestare a delincvenţei juvenile din ultimii ani impune realizarea unor eforturi conjugate pentru îndeplinirea scopurilor sus-menţionate, motiv pentru care dorim să ne fiţi alături în acest demers.

Prezenţa dvs. va întări forţele decise să contribuie la diminuarea fenomenului de devianţă şi delincvenţă juvenilă şi va aduce un plus de valoare conferinţei.

De asemenea, participarea dvs. la această conferinţă se va concretiza în colaborări fructuoase cu Universitatea „Andrei Şaguna” şi cu celelalte instituţii invitate, la viitoarele proiecte .

Având speranţa că veţi da curs acestei, vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 15.10.2010.
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice