Program de studii masterale "Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii", Sibiu, 2010-2012

La 23:41
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
FACULTATEA DE STIINTE
CATEDRA DE PSIHOLOGIE

Program de studii masterale
CUNOASTEREA SI COMBATEREA CRIMINALITATII
(Program de studii acreditat de COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA si de ARACIS)

Durata: 4 semestre
Forma de desfasurare: pachete compacte de cursuri, planificate în week-end.

Prin Programul de studii masterale cu titlul "Cunoasterea si
combaterea criminalitatii", obiectivele fundamentale ale Catedrei de
Psihologie vizeaza urmatoarele directii:
- evaluarea infractorilor aflati pe diverse paliere de vârsta, a
tulburarilor de comportament si de adaptare / relationare sociala;
- cunoasterea personalitatii delincventilor / infractorilor;
- identificarea surselor deviantei sociale si gestionarea adecvata a
acestora, în vederea diminuarii incidentei acestui fenomen;
- diagnoza, interventie, consiliere a grupurilor cu potential
infractional, atât a celor aflate deja în aceasta stare, cât si a
celor cu tendinte evidente în directia respectiva;
- predictia si reducerea fenomenului recidivei;
- managementul riscului social: gestionarea conflictelor, a stresului,
a relatiilor interpersonale, management educational;
- studiul mecanismelor si pârghiilor (legale, sociale, educationale,
etc.) de insertie si reinsertie sociala a delincventilor /
infractorilor;
- cunoasterea particularitatilor mediilor privative de liberate
(penitenciare, scoli de corectie), a fenomenelor si proceselor
complexe care se manifesta în aceste institutii, a oportunitatilor si
limitelor acestora în ceea ce priveste recuperarea sociala a
delincventilor / infractorilor;
- formarea / perfectionarea abilitatilor de cercetare ale celor care
lucreaza în domeniile de interes: familiarizarea cu metodologia
cercetarii în psihologia judiciara, criminalistica si penologica,
precum si cu metodele moderne de prelucrare a avansata a datelor
Astfel, programul asigura formarea de competente în concordanta cu
standardele nationale si internationale

Inscrierile au loc in perioada 10-19 septembrie 2010.

Catedra de Psihologie
http://stiinte.ulbsibiu.ro/catpsihologie
Responsabil program: Lector univ. Dr. Marius Milcu (0749.092.824)
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice