Conferinţa Internaţională "Psihologia şi realităţile lumii contemporane", Bucureşti, 18-21 noiembrie 2010

La 12:41
Societatea Română de Psihologie Experimentală Aplicată, sub egida Colegiului Psihologilor din România, în colaborare cu Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei organizează Conferinţa Internaţională "Psihologia şi realităţile lumii contemporane", Bucureşti, 18-21 noiembrie 2010.

Dragi colegi,

Avem bucuria să vă invităm să participaţi la prima ediţie a conferinţei PSIWORLD - 2010, Conferinţa Internaţională "Psihologia şi realităţile lumii contemporane", organizată de Societatea Română de Psihologie Experimentală Aplicată, împreună cu Catedra de Psihologie şi sub egida Colegiului Psihologilor din România. După frumoasa experienţă a Conferinţei Internaţionale "Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti" din octombrie 2006, ne-am propus să organizăm în mod periodic o conferinţă internaţională cu o tematică foarte generoasă.

Suntem convinşi că destinul psihologiei se joacă acolo unde se produc evenimente, în viaţa de zi cu zi, în situaţiile majore, relevante ale existenţei umane. Psihologia este, astăzi, chemată să se apropie, să înţeleagă, să explice problemele cotidiene ale existenţei umane, cum ar fi cele cauzate de criză: economică, socială, politică, morală, a relaţiilor interumane, a relaţiilor interetnice a instituţiilor, a sistemului educaţional, ameninţările majore de ordin climatic şi alte dezastre naturale, violenţa, agresivitatea, sărăcia, consecinţele dramatice ale conflictelor militare. Ne aflăm în faţa unei situaţii paradoxale: pe de o parte, psihologia ca ştiinţă trebuie să îşi dovedească validitatea prin cercetări şi studii obiective controlate în mod riguros, pe de altă parte există un nivel ridicat al aşteptărilor din partea societăţii şi a comunităţilor faţă de necesitatea prezenţei mai active a psihologului în viaţa de zi cu zi.

Noi credem cu tărie că psihologia ştiinţifică poate şi trebuie să se apropie de această arie tematică pentru a identifica modalităţi de predicţie şi soluţionare. Dincolo de efectele globalizării, care conduc la împărtăşirea unor situaţii comune în diverse zone ale planetei, rămân multe alte aspecte cu o notă de specificitate proprie ţării noastre şi care merită toată atenţia. Poate că, la nivel internaţional, suntem aşteptaţi să oferim o imagine cât mai nuanţată asupra realităţilor româneşti de azi. O perspectivă psihologică asupra acestor realităţi poate să constituie o sursă permanentă de producţie ştiinţifică pentru Conferinţa noastră.

Conferinţa este structurată pe următoarele paliere:


  • Comunicări în Plenul Conferinţei (keynote speakers) care oferă prilejul dezbaterii unor teme majore de către personalităţi ale psihologiei de la noi şi din strainătate;
  • Simpozioane Satelit, cu o identitate proprie, abordând o temă precis conturată, ceea ce permite participanţilor să aprofundeze tematica respectivă. Fiecare simpozion va fi finalizat cu un volum propriu coordonat de către cei care îşi asumă susţinerea acestuia. Invităm, pe această cale, pe cei interesaţi să propună comitetului de organizare astfel de simpozioane satelit. Aceasta presupune că cei 2-3 organizatori îşi asumă participarea cu lucrări de specialitate împreună cu un grup de specialişti pe această temă.
  • Comuncări pe Secţiuni, în formatul deja consacrat. Propunem o arie mai variată de secţiuni care să permită prezentarea cercetărilor din aceste domenii;
  • Workshopuri;
  • Sesiune de postere.


Ne face o deosebită onoare să vă găzduim în noul sediu al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, aflat în Şos. Panduri nr. 90.

Anul acesta conferinţa se va desfăşura între 18 şi 21 noiembrie, dar, din anul 2011, dorim să organizăm Conferinţa, cu regularitate, la finele lunii octombrie.

Pentru informaţii şi înscrieri vizitaţi site-ul conferinţei www.psiworld.ro.
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice