Program de studii masterale „Cunoasterea si combaterea criminalitatii”, Sibiu, 2010-2012

La 11:43
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Facultatea de Stiinte, Catedra de Psihologie organizeaza un program de studii masterale intitulat „Cunoasterea si combaterea criminalitatii” (Program de studii acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania si de ARACIS).

Durata: 4 semestre
Forma de desfasurare: pachete compacte de cursuri, planificate în week-end.

Prin Programul de studii masterale cu titlul "Cunoasterea si combaterea criminalitatii", obiectivele fundamentale ale Catedrei de Psihologie vizeaza urmatoarele directii:
- evaluarea infractorilor aflati pe diverse paliere de vârsta, a tulburarilor de comportament si de adaptare / relationare sociala;
- cunoasterea personalitatii delincventilor / infractorilor;
- identificarea surselor deviantei sociale si gestionarea adecvata a acestora, în vederea diminuarii incidentei acestui fenomen;
- diagnoza, interventie, consiliere a grupurilor cu potential infractional, atât a celor aflate deja în aceasta stare, cât si a celor cu tendinte evidente în directia respectiva;
- predictia si reducerea fenomenului recidivei;
- managementul riscului social: gestionarea conflictelor, a stresului, a relatiilor interpersonale, management educational;
- studiul mecanismelor si pârghiilor (legale, sociale, educationale, etc.) de insertie si reinsertie sociala a delincventilor / infractorilor;
- cunoasterea particularitatilor mediilor privative de liberate (penitenciare, scoli de corectie), a fenomenelor si proceselor complexe care se manifesta în aceste institutii, a oportunitatilor si limitelor acestora în ceea ce priveste recuperarea sociala a delincventilor / infractorilor;
- formarea / perfectionarea abilitatilor de cercetare ale celor care lucreaza în domeniile de interes: familiarizarea cu metodologia cercetarii în psihologia judiciara, criminalistica si penologica, precum si cu metodele moderne de prelucrare a avansata a datelor
Astfel, programul asigura formarea de competente în concordanta cu standardele nationale si internationale

Inscrierile au loc in perioada 10-19 septembrie 2010.

Catedra de Psihologie
http://stiinte.ulbsibiu.ro/catpsihologie
Responsabil program: Lector univ. Dr. Marius Milcu (0749.092.824)
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice