Nouă sesiune de admitere la masterul de consiliere genetică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 13 septembrie 2010

La 12:46
Obţinând un număr suplimentar de locuri (buget şi taxă) Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii Babes-Bolyai organizează o nouă sesiune de admitere la Masterul de Consiliere Genetică.

Absolvenţii acestui program vor dobândi un set de cunoştinţe avansate teoretice şi practice în domenii precum genomica şi bolile ereditrare precum şi psihologia clinică şi psihoterapia sau consilierea în tulburările genetice, dobîndind astfel competenţe pentru una din cele mai noi profesii aflate la graniţa între psihologie şi medicină: consilierea genetică.

Acest program de master este unul interdisciplinar, primul din ţară, care asigură pentru licenţiaţii în psihologie formare în consiliere psihologică cognitiv-comportamentală cu aplicaţii inovative, pe lângă cele psihologice clasice şi aplicaţii în tulburări genetice şi/sau cu risc genetic:

1. Pentru licenţiaţii în psihologie: dobândirea unui set de cunoştinţe şi abilităţi de consiliere psihologică şi consiliere genetică, avînd astfel posibilitatea de a-şi lărgi populaţia căreia îi pot adresa serviciile (ex. calcularea riscului genetic, consiliere în tulburări genetice, luarea deciziilor, managementul riscului sau educaţie pentru sănătate şi boală în cazul afecţiunilor genetice).

2. Pentru psihologii interesaţi de formare în consiliere psihologică: formare în consiliere psihologică cognitiv-comportamentală (în colaborare cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România)

3. Pentru licenţiaţii în alte ştiinţe: dobândirea unui set de cunoştinţe de consiliere genetică utile în practica profesională proprie

Studenţii interesaţi se vor putea înscrie în perioada 6-10 septembrie 2010 (admiterea va avea loc în data de 13 septembrie), la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Republicii nr. 37, Cluj-Napoca; tel: 0264 590967 sau 0264 434141. Orar cu publicul: 09:00 - 13:00.

Sunt eligibili absolvenţii cu diplomă de licenţă în psihologie sau în alte domenii (ştiinţe) în care consilierea genetică este relevantă.

Admiterea va consta într-un interviu pe baza unui referat de maxim 4 pagini pe o temă relevantă tematicii masteratului. Referatul se va preda în momentul depunerii dosarului de înscriere.

Criteriile de admitere: 20% media de licenţă + 80% interviu pe baza unui referat pe o temă relevantă din tematica masteratului (a se vedea bibliografia indicată pe ww.clinicalpsychology.ro).

Pentru detalii şi noutăţi, vă rugăm să consultaţi site-ul Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, www.clinical.psychology.ro/noutati-informatii-studenti.
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice