Formare de bază de tip masteral în psihoterapie analitică, Bucureşti, 2010-2012

La 15:05
Asociatia Romana de Psihologie Analitica
FORMARE DE BAZA DE TIP MASTERALIN PSIHOTERAPIE ANALITICA
acreditat de Colegiul Psihologilor în 15.09.2006

Inscrierile: 16 septembrie - 24 septembrie 2010 Admiterea: 27 - 28 septembrie 2010
Taxele de admitere si scolarizare la studiile Psihoterapie şi Consiliere Analitică pentru anii universitari 2010- 2011 şi 2011-2012 Taxa admitere Taxa scolarizare
- Taxa de admitere: 80 RON- Taxa de inmatriculare 80 RON Taxa totala pentru cele 4 trimestre: 2800 Euro· Taxa de scolarizare, poate fi achitata in 4 transe egale:I transa 10 octombrie 2008 700 Euroa II a transa 1 februarie 2009 - 700 Euroa III-a transa 10 iunie 2009 – 700 Euroa IV-a transa 1 noiembrie 2009 – 700 Euro· Pentru achitarea integrala a primelor 3 semestre se acorda un discount de 8%.· Pentru achitarea integrala a întregii taxe se acorda un discount de 10%.Pentru neplata la timp a taxei de se taxeaza 20 lei/zi de intarziere
Pentru inscriere si date suplimentare: arpa_psihologieanalitica@yahoo.com
De asemenea, site-ul www.psihoterapieanalitiuca.ro pentru detalii privind interviul de admitere, datele, locatia si eseul personal.La inscriere dosarul personal al candidatului va cuprinde: - Fisa de inscriere, insotita de bonul valoric, reprezentand taxa de inmatriculare;- Diploma de licenta in copie legalizata ( pentru absolventii promotiei 2010 pana la eliberarea diplomei se accepta adeverinta de absolvire cu examen de licenta cu precizarea mediei la examenul de licenta);- Certificatul de nastere;- Certificatul de casatorie (daca este cazul);- Adeverinta medicala;- Declaratia;- Curriculum vitae;- 2 fotografii ¾ cm;- Dosar plic Pentru toate activitatile legate de admitere (inscriere, retragere, contestare, etc.) prezenta fizica a candidatului este obligatorie. Admiterea se face in limita a 30 de locuri disponibile. Candidatii declarati admisi trebuie sa achite pana pe 10 octombrie 2010 cel puţin prima transa, sa semneze Contractul de studiu si sa faca Cererea de inscriere in anul I al formarii (trimestrul I si II: octombrie 2010 / februarie 2011; trimestrul II: februarie 2011 /mai 2011) sau pentru intreaga perioada de 4 trimestre (octombrie 2011 – iunie 2012).
Această formă de învăţământ de formare de baza postuniversitara se adresează conform Legii 213 din 27.05. 2004 absolvenţilor cu studii superioare licenţiaţi: Ø absolvenţi de psihologie (si cu dubla specializare: psihologie-sociologie, sau psihologie-pedagogie); Ø absolventilor facultatii de medicina (medici stagiari, rezidenţi, medici specialişti, primari (psihiatri, de medicină generală) Ø absolventilor de asistenţa sociala, filosofie, pedagogie/psihopedagogie speciala si teologie.Studentii anului terminal se pot adresa Asociatiei Romane de Psihologie Analitica pentru a incepe analiza personala, dar nu pot avea acces la programul de formare metodologica si aplicativa dee tip masteral.Conform Legii 213, in afara absolventilor de psihologie, celelate categorii pot dobandi competenta in psihoterapie in conditiile completarii studiilor cu un pachet de discipline universitare de specialitate specificate: Psihodiagnostic si evaluare clinica, Psihologie clinica sau medicala; Consiliere saau psihoterapie; Psihiatrie sau psihopatologie; Psihologia sanatatii sau psihosomatica; Psihologia dezvoltarii. Programul de formare de baza include in pachetul de studii disciplinele: Psihodiagnostic; Consiliere; Psihiatrie; Psihosomatica; Psihologia dezvoltarii. Pentru celelalte discipline, se pot organiza pachete de cursuri intensive, la cerere, anexe programului de formare de baza.ASOCIATIA ROMANA DE PSIHOLOGIE ANALITICA

Programul formarii de baza in Psihoterapie Analitica
Program acreditat de Colegiul Psihologilor în 15.09.2006
Planul de învăţământ:

Categorii de materii Discipline Semestrul IC S L P Semestrul IIC S L P Semestrul IIIC S L P Semestrul IVC S L P Examene Echivalenta in credi-te univ.
Fundamentale: Fundamente depsihologie analitică ITehnici aplicative*Relaţia analitică; grupterapeutic (pe subgrupe)Psihologia religiei. Psihiatrie*** Fundamente depsihologie analitică IITehnici aplicative*Relaţia analitică; grupterapeutic (pe subgrupe)Mitologie comparată ICurs deschisFundamente depsihologie analitică IIITehnici aplicative*Relaţia analitică; grupterapeutic (pe subgrupe)Mitologie comparată IIPdihosonatica si medicină comportamentală Fundamente depsihologie analitică IVTehnici aplicative*Relaţia analitică in consiliere; grupterapeutic (pe subgrupe)** 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 20 x 4 module Ex1C1C1Ex1Ex1Ex2C2C2C2C2Ex3C3C3C3C3Ex4C4C4 554335544255432558
Module psihote-rapie: abordări comple-mentare Consiliere integrativa: formare abilităţi vitaleConsiliere integrativa: (aplicatii)Tehnici de terapie transpersonalaTehnici hipnoterapie si cognitiv-comportamentalaTransferul şi Contratransferul (abordare psihnalitica) 2 1 2 1 12 2 C1C2C3C3C4 54222
Module de aplicaţii clinice Rezidenţiat clinic(3 pacienti)Rezidenţiat clinic(3 pacienti)PsihopatologieRezidenţiat clinic(3 pacienti)Psihologia şi psihoterapia adicţiei Cercetarea clinică (pentru disertatie) 2 22 2 2 C1C2 C2C3C3 55353
Dizertaţie Elaborarea disertaţiei (comasat în sem. IV) 10
Totaluri: 9 4 2 12 2 2 12 1 2 2 6 120
* Tehnici aplicative:
· Sem I: Psihodiagnoza si evaluare clinica: experimentul asociativ-verbal; chestionarele tipologice; desenul proiectiv în psihoterapie;
· Sem II: interpretarea analitică a planşelor Rorschach;
· Sem III: utilizarea simbolisticii basmelor în terapie; jocul cu nisip
· Sem IV: analiza de simbol in materialele visului
· ** În semestrul IV se tratează specificul relaţiei în consiliere vs. psihoterapie practicum: tehnici de dialog în consiliere; relaţia consilier – analizant, precum şi deontologia profesională in cadrul practicumurilor aplicative modulare
*** Examenul clinic şi diagnosticul psihopatologic modern în psihiatrie. Psihofarmacologie
Componenta specifică de practică clinică este realizată la Spitalul dr. Obleja, pe baza colaborării cu două specialităţi medicale: Psihiatria şi Terapii dedicate dependenţei, coordonată de doi psihiatrii cu experienţă didactică, dr. Florian Ene si dr. Diana Ene.
Orar
Obs. conform normelor internationale de formare in psihoterapia analitica, prezenţa este obligatorie în minim 70% din ore.
Se preconizeaza un orar care cuprinde fiecare weekend astfel: vineri 4 ore, sambata 8 ore, duminica 4 ore.

Corpul de cadre didactice universitare și formatori acreditati:
Coordonator program formare in psihoterapie si consiliere analitica: prof. univ. Dr. Mihaela Minulescu, formator psihoterapie analitica

prof. univ. Dr. Irina Holdevici, formator hipnoza clinica, psihoterapie cognitiv-comportamentala
Prof. Univ. Dr. Petru Lisievici, formator in consiliere abilitati vitale
Prof. Univ. Dr. Mihai Vasile, psihologia religiei
Prof. Univ. Dr. Ion Manzat, psihologia si psihoterapia transpersonala
Conf univ. univ. Dr. Florin Ene, psihiatru, seful sectiei de dependenta
Dr. Diana Ene, psihiatru
Cercet. Pr. I, Dr. Mona Mamulea, specialist mitologie comparata
Conf. Univ. dr. Matei Georgescu, psihoterapeut psihanalist
Formator Mst.Carmen Beyer, psihoterapeut analist
Formator Mst.Carmen Contantinescu (Popescu), psihoterapeut analist
Lector univ. drd. Maria Tanase, psihoterapeut analist, formator

In cadrul cursurilor vor fi invitati profersori si formatori din cadrul IAAP (Asociatia Internationala de Psihoterapie Analitica). Se vor sustine prezentari de cazuri cu scop didactic.
La terminarea cursurilor absolventii pot sa se inscrie in Asociatia Romana de Psihologie Analitica pentru a-si continua formarea de psihoterapeut si a participa la activitatile formative si aplicative ale asociatiei.

Cursurile masterale fac parte din programul obligatoriu de formare in psihoterapia analitica furnizand baza metodologica si practica clinica. Pentru acreditarea la Colegiul psihologilor ca psihoerapeut in supervizare conform programei, aceste cursuri vor fi dublate de analiza personala (care se poate desfasura si in perioada cursurilor). Analiza personala se va desfasura cu un psihoterapeut analist acreditat (www.psihoterapieanalitica.ro).
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice